„Budowanie partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie Przeworskim”

Tekst: Tomasz Wasielewski

W dniu 3 października 2012 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie na temat strategii budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie Przeworskim w oparciu o bogate zasoby dziedzictwa kulturowego tego regionu, wykorzystanie do tego celu instytucji kultury i placówek edukacyjnych oraz wspieranie w ten sposób rozwoju turystyki kulturowej w regionie.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele wielu instytucji z poszczególnych gmin powiatu Przeworskiego. Patronat nad spotkaniem objął Powiatowy Urząd Pracy z Przeworska. Organizatorem spotkania były wspólnie Instytut Społeczeństwa Obywatelskiego Pro Publico Bono (Akademia Twórczej Przedsiębiorczości) i Związek Rodowy Dzieduszyckich Herbu Sas, reprezentowane przez Tomasza Wasielewskiego oraz Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka z Poznania reprezentowana przez Panie Barbarę Sadowską i Dagmarę Szlandrowicz.

Spotkanie nie bez powodu odbyło się w miejscu przepełnionym duchem przedsiębiorczości, dobrych tradycji dworskich oraz kulturą międzyludzkiej solidarności, z czego słynie – dzięki jej niegdysiejszym gospodarzom – dawna siedziba Rodu Dzieduszyckich, a którego gospodarzem dziś jest Wójt Gminy Zarzecze – Wiesław Kubicki, również obecny na spotkaniu. Gośćmi spotkania byli przedstawiciele różnych ośrodków, organizacji, instytucji kultury i szkół z poszczególnych gmin powiatu i okolic, w tym: Przewodniczący Zarządu Fundacji „Wzrastanie” – Jan Bury, przedstawiciele PUP Przeworsk, GOPS Adamówka, GOPS Zarzecze, GOPS Przeworsk, GOPS Jawornik Polski, MOPS Przeworsk, GOPS Tryńcza, MGOPS Kańczuga, MGOPS Sieniawa, Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych z Przeworska, Zespołu Szkół Zawodowych z Przeworska, Zespołu Szkół Rolniczych z Zarzecza, Muzeum w Przeworsku, Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” oraz Spółdzielni Socjalnej „BAJKOLANDIA” z Leżajska. Łącznie obecnych było 25 osób.

Po dokonanym przez wójta Wiesława Kubickiego krótkim wprowadzeniu do historii miejsca i nawiązaniu do dokonań jego dawnych właścicieli, Fundacja Barka zaprezentowała swoje wieloletnie doświadczenia we wspieraniu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez budowanie partnerstw lokalnych, centrów integracji społecznej, spółdzielni socjalnych oraz aktywizacji lokalnych społeczności. Przedstawiła również kilka przykładów już istniejących partnerstw wraz z omówieniem ich dokonań. ISO Pro Publico Bono przedstawił swoją koncepcję wykorzystania instytucji kultury i lokalnego dziedzictwa do wspierania rozwoju turystyki kulturowej w regionie. Przedyskutowano również możliwości wykorzystania zasobów lokalnego dziedzictwa w edukacji młodzieży w tutejszych szkołach tak, by pomóc w uniknięciu pułapki kształcenia późniejszych bezrobotnych. Poruszono także kwestię aktywniejszego włączenia okolicznych placówek muzealnych w strategię Akademii Twórczej Przedsiębiorczości dotyczącą aktywizacji zawodowej i pobudzania przedsiębiorczości w lokalnych społecznościach.

Spotkanie mające charakter roboczy, miało na celu zapoznanie przybyłych z nowymi formami wspierania procesu włączenia społecznego i aktywizacji zasobów ludzkich. Każdy z uczestników spotkania został poproszony o krótki komentarz do zaprezentowanych rozwiązań. Z wypowiedzi można było wywnioskować, że przedstawione propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem, co pozwoliło od razu zaplanować kolejne spotkanie już na koniec października 2012.

Zarzecze 03.10.2012 Budowanie partnerstwa – konferencja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *