KONTAKT

ZWIĄZEK RODOWY DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS

Adres siedziby:

ul. Stefana Czarnieckiego 11

01-548  Warszawa

Adres korespondencyjny:

ul. Podleśna 28

05-807 Podkowa Leśna

kontakt:

sekretarz@dzieduszyccy.pl

skarbnik@dzieduszyccy.pl

Nr rachunku bankowego:

27 1750 0012 0000 0000 4079 7041

KRS 0000269918

NIP 521 32 10 913