PUBLIKACJE

W tym miejscu zamieszczamy informacje na temat publikacji, związanych z rodziną Dzieduszyckich

 • Maurycy Dzieduszycki, Kronika domowa Dzieduszyckich, Lwów 1865
 • Przewodnik po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Lwów 1895, oryginał w Bibliotece Śląskiej
 • Jan Dzieduszycki, Trzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989
 • Gabriel Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Lublin 1994
 • Kazimierz Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Izabela Dzioba, Od szkicowych projektów do Zbioru rysunków… W stronę zarzeckiej posiadłości Magdaleny Morskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXVIII, 2006 nr 3-4, s. 385-413
 • Zarzecze. Pałac a wieś w XIX i XX wieku, [w:] Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego i M. Przeniosły, Kielce 2008, s. 249-262, publikacja zawiera obszerną bibliografię 
 • Izabela Kopania, Pałac w Zarzeczu w świetle nowych badań, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T.53, z.3, Warszawa 2008
 • Tomasz Jakubec, Wojciech Dzieduszycki. Pisarz. Estetyk. Filozof, Kraków 2009; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Maciej Bernhardt, Z Miodowej na Bracką. Opowieść powstańca warszawskiego, Kraków 2009
 • Tytus Dzieduszycki- Sas 1934-1973, katalog z wystawy, red. Piotr Majewski, Lublin 2012
 • Kazimierz Karolczak, Rodzina Dzieduszyckich Herbu Sas w XIX i XX wieku, Warszawa 2013; publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Anna Dzieduszycka-Machnik, Sokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma, Kraków 2013
 • Koncert dla Izy, film dokumentalny, Polska 2015, 39 minut
 • Andrzej Betlej, Anna Markiewicz, Pałac w Cucułowcach w świetle inwentarza pośmiertnego Jerzego Stanisława Dzieduszyckiego z 1731 roku, Kraków 2016, publikacja zawiera obszerną bibliografię
 • Ewa Dzieduszycka, Podróżniczka, Wydawnictwo Literackie 2018
 • Edyta Poźniak, Andrzej SowaDzieduszyccy herbu Sas. Orędownicy pracy organicznejaudycja z cyklu  Bohaterowie trzech zaborów, Polskie Radio/Jedynka02.10.2018
 • Dorota Sidorowicz-Mulak, Księgozbiór Magdaleny Morskiej (1762-1847) w Bibliotece Ossolineum, Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi 2018, t. 12, s. 123-149