PUBLIKACJE

W tym miejscu zamieszczamy informacje na temat publikacji, związanych z rodziną Dzieduszyckich

  • Jan Dzieduszycki, Trzy lata wykreślone z życiorysu, Lublin 1989
  • Gabriel Brzęk, Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie i jego Twórca, Lublin 1994
  • Kazimierz Karolczak, Dzieduszyccy. Dzieje rodu. Linia poturzycko-zarzecka, Kraków 2000; publikacja zawiera obszerną bibliografię

  • Izabela Kopania, Od szkicowych projektów do Zbioru rysunków… W stronę zarzeckiej posiadłości Magdaleny Morskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, LXVIII, 2006 nr 3-4, s. 385-413

  • Zarzecze. Pałac a wieś w XIX i XX wieku, [w:] Dwór a społeczności lokalne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, pod red. W. Cabana, M. B. Markowskiego i M. Przeniosły, Kielce 2008, s. 249-262, publikacja zawiera obszerną bibliografię 

  • Izabela Kopania, Pałac w Zarzeczu w świetle nowych badań, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, T.53, z.3, Warszawa 2008

  • Tomasz Jakubec, Wojciech Dzieduszycki. Pisarz. Estetyk. Filozof, Kraków 2009;  publikacja zawiera obszerną bibliografię
  • Tytus Dzieduszycki- Sas 1934-1973, katalog z wystawy, red. Piotr Majewski, Lublin 2012