„Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej?”

18 listopada 2009 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja pt.: Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej?

Czytaj dalej „Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej?”

Ukraińsko – Polskie Spotkanie w Zarzeczu 20-22 lutego 2009 

Celem spotkania była analiza możliwości powołania w pałacu w Zarzeczu polsko-ukraińskiego domu spotkań młodzieży.

Czytaj dalej Ukraińsko – Polskie Spotkanie w Zarzeczu 20-22 lutego 2009 

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – akty prawne i rozpoczęcie działalności

Dnia 23 lutego 2007 roku zostało powołane do życia Muzeum Dzieduszyckich oraz Dom Spotkań Międzynarodowych i Krajowych w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Czytaj dalej Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu – akty prawne i rozpoczęcie działalności