Kazania pasyjne o. Pawła Dzieduszyckiego SJ

Popatrzmy na Jego pochyloną, cierniem ukoronowaną głowę, spójrzmy na Jego cieniem śmierci zachodzące oczy. One patrzą w serca nasze. Szukają w nich iskierki współczucia. One tak bardzo pragną znaleźć w nich oddźwięk miłości, która płynie w Jego Sercu – to fragment z Kazań pasyjnych o. Pawła Dzieduszyckiego SJ, które  zostały wygłoszone najprawdopodobniej podczas kolejnych niedzieli wielkopostnych 1947 roku (od 8 lutego do 6 kwietnia) i wydane w 1948 roku w Krakowie1. Publikujemy je poniżej wraz z informacją o ich autorze. 

O. Paweł Dzieduszycki SJ (1881-1951)

Czytaj dalej Kazania pasyjne o. Pawła Dzieduszyckiego SJ

  1.  Śladami Skargi. Kazania i szkice księży Towarzystwa Jezusowego. Tom VI. Okres wiosenny, s. 122-156.