Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie ZWIĄZEK RODOWY DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS. Z administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu: adresu e-mail sekretarz@dzieduszyccy.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia dotyczącego danych osobowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie obowiązku prawnego polegającego na konieczności rozpatrzenia Państwa zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie danych jest konieczne do rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.

Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy rozpatrujący zgłoszenie, podmioty współpracujące ze STOWARZYSZENIEM obsługujące systemy informatyczne, w których przetwarzane są Państwa dane osobowe, a także firmy świadczące usługi w zakresie doradztwa prawnego.

Państwa dane będą przechowywane do upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących realizacji praw osób wykonywanych na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo do:

  • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.