Skip to main content
Kategoria

BIBLIOTEKA POTURZYCKA

Biblioteka Poturzycka była dziełem Józefa Dzieduszyckiego oraz jego syna Włodzimierza. Zachowane do dziś książki z tego zbioru znajdują się w Państwowym Muzeum Przyrodniczym NAN Ukrainy we Lwowie – dawne Muzeum imienia Dzieduszyckich. Dzięki wsparciu MKiDN i Instytutu POLONIKA Związek Rodowy Dzieduszyckich rozpoczął w 2022 roku konserwację najbardziej zniszczonych książek.