Na zjeździe założycielskim w dniu 23 października 1999 roku ZRD przyjął za swoich Patronów:

 

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

 

Bł. Matkę Marcelinę Darowską

 

Duszpasterzem, którego posługą możemy cieszyć się na rodzinnych spotkaniach jest ks. prał. Jan Sikorski