Zgodnie z zapisami art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

STOWARZYSZENIE ZWIĄZEK RODOWY DZIEDUSZYCKICH HERBU SAS z siedzibą na ul. Stefana Czarnieckiego 11, 01-548 Warszawa

NIP 521 32 10 913

Z Administratorem można skontaktować się przy wykorzystaniu adresu e-mail: sekretarz@dzieduszyccy.pl lub wysyłając korespondencję na adres: ul. Podleśna 28, 05-807 Podkowa Leśna.

 1. Dostęp do Państwa danych ma Administrator oraz podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem i obsługujące systemy informatyczne,  w których przetwarzane są Państwa dane osobowe.

 1. Administrator nie przetwarza, nie udostępnia i nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony.

 1. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 1. Zapewniamy, że Państwa dane są chronione z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

 1. Na stronie www.dzieduszyccy.pl dostępny jest serwis DLA ZALOGOWANYCH, przeznaczony tylko dla zalogowanych Członków naszego Stowarzyszenia. Dostęp do niego jest możliwy tylko po zarejestrowaniu się i podaniu swojego adresu email poprzez e-mailowy kontakt z Administratorem. Adresy e-mail podawane przez Użytkowników strony przy logowaniu do serwisu DLA ZALOGOWANYCH są używane jedynie w celu zalogowania się lub przypomnienia hasła Użytkownika. Dane osobowe Użytkownika serwisu DLA ZALOGOWANYCH przechowywane będą przez Administratora tylko przez okres korzystania przez niego z tego serwisu.

 1. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, zmodyfikowania, usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Jeżeli zdecydują się Państwo na wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, będzie to równoważne z brakiem dostępu do serwisu DLA ZALOGOWANYCH. W tym celu prosimy o informację w formie e-mailowej: sekretarz@dzieduszyccy.pl

 1. Na stronie www.dzieduszyccy.pl używane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Są to małe pliki tekstowe używane do zapisywania informacji na komputerze Użytkownika. Państwa przeglądarka może zapisać plik cookie zawierający login Użytkownika oraz hasło, dzięki czemu przy następnej wizycie Użytkownik nie będzie musiał ponownie wpisywać tych danych.

 2. Jeśli zdecydują się Państwo zostawić na naszej stronie komentarz, będziecie mogli wybrać opcję zapisu Waszej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

 1. Pliki cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkowników odwiedzającej witrynę i nie są w nich zapisywane żadne informacje, które mogłyby taką identyfikację umożliwić. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800) zapisywanie plików tekstowych na dysku komputera Użytkownika witryny jest dozwolone, o ile Użytkownik zostanie o tym poinformowany. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja przez Użytkownika oraz nieusuwanie ich z dysku komputera. Jeżeli Użytkownik nie chce udostępnić plików cookies, powinien taką opcję wyłączyć w przeglądarce nim odwiedzi naszą stronę. Nieudostępnienie plików cookies przez przeglądarkę albo ich skasowanie, możne spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej strony internetowej.

 1. Strona www.dzieduszyccy.pl zawiera artykuły, filmy oraz zdjęcia, które są przedmiotem praw autorskich przysługujących ich twórcom i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim. Zabrania się kopiowania i udostępniania materiałów ze strony bez zgody właściciela praw autorskich i pokrewnych.