Rada ZRD w składzie:

 1. Mateusz Jan Dzieduszycki – przewodniczący
 2. Elżbieta Grocholska – zastępca przewodniczącego
 3. Tomasz Wasielewski – zastępca przewodniczącego
 4. Melania Dzieduszycka – sekretarz
 5. Tomasz Stanisław Morawski – skarbnik
 6. Marcin Gromnicki – członek
 7. Aleksander Gubrynowicz – członek
 8. Zofia Zdziech – członek

Komisja Kontrolująca ZRD w składzie:

 1. Barbara Maria Czartoryska
 2. Katarzyna Stanisławska
 3. Marek Maria Żółtowski