WŁADZE ZRD WYBRANE NA ZJEŹDZIE W DNIU 1.06.2018

Rada ZRD w składzie:

 1. Mateusz Jan Dzieduszycki – przewodniczący
 2. Krystyna Maria Dzieduszycka-Rycerska – zastępca przewodniczącego
 3. Melania Dzieduszycka – sekretarz
 4. Tomasz Stanisław Morawski – skarbnik
 5. Barbara Maria Czartoryska – członek
 6. Maria Magdalena Dzieduszycka – członek
 7. Elżbieta Maria Grocholska – członek
 8. Tomasz Piotr Wasielewski – członek

Komisja Kontrolująca ZRD w składzie:

 1. Andrzej Bernhardt – członek
 2. Maciej Andrzej Kopczyński – członek
 3. Jacek Krzysztof Martusewicz – członek