Album Magdaleny z Dzieduszyckich Morskiej

W 1836 roku w Wiedniu ukazał się staraniem Magdaleny Morskiej Zbiór rysunków wyobrażających celniejsze budynki wsi Zarzecze w Galicyi… z opisem budownictwa wiejskiego w sposobie holenderskim i angielskim i ogólnymi myślami o przyozdobieniu siedlisk wiejskich… . Rysunki pałacu z zewnątrz i wewnątrz, budynków folwarcznych i parku wykonał Józef Ferdynand Tabaczyński oraz Antoni Tepplar, natomiast Magdalena Morska zamieściła w albumie  własne opisy, dotyczące projektowania wnętrz pałacu oraz parku, zakładania żywopłotów, a nawet układania bukietów.

Grafika: Robert Theer 1836, w zbiorach Biblioteki Narodowej

Budowę pałacu rozpoczęto w 1807 roku, a jego projekt wykonał, sprowadzony z Warszawy, architekt Chrystian Piotr Aigner. Wnętrzami zajęła się sama i wkrótce powstały według jej rysunków wnętrza w stylu empire, z pięknymi meblami, podłogami i stiukami. Zamiłowana ogrodniczka zaprojektowała również park, który został utrzymany w stylu sentymentalno-romantycznym, z egzotycznymi roślinami i stawem z wyspą, na której wybudowano młyn, w którym jadano podwieczorki.

Magdalena Morska, Zbiór rysunków, Wiedeń 1836
Wybrane plansze z albumu Magdaleny Morskiej

Z hr. Dzieduszyckich  hr. Morska, Zarzecze Plansze