Komisja konserwatorska na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

14 lipca br. we Lwowie rozpoczęła prace pierwsza w tym roku komisja konserwatorska. Omówione zostaną renowacje przeprowadzane przy obiektach zlokalizowanych m.in. na Cmentarzu Łyczakowskim, jednej z najważniejszych nekropolii dawnej Rzeczypospolitej.

W ramach tegorocznej edycji programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” nadzorowanego przez Instytut POLONIKA spośród 57 wybranych obiektów, na które przeznaczono 6 609 910 zł, znajdują się dwa XIX-wieczne nagrobki rodziny Dzieduszyckich, zgłoszone przez Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas.

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie wykonane będą również prace restauratorsko-konserwatorskie nagrobków: NN z aniołem oraz napisem PAX, autorstwa Kurczyńskiego, sarkofag Joanny z Roszkowskich Bogghowund, Konstantego Stanka, Iwana Bartoszewskiego i Teresy Kulczyckiej (Fundacja Dziedzictwa Kulturowego).

Na Cmentarzu Janowskim przeprowadzone będą prace przy grobowcu rodziny Dzięgielowskich oraz grobie rodziny Tomaszewskich (Fundacja Dziedzictwo Kresowe im. Orląt Lwowskich).

W katedrze łacińskiej (bazylika metropolitalna pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie) prace konserwatorskie dotyczyć będą obrazu „Modlitwa w Ogrójcu”, dwóch drewnianych konfesjonałów z XVIII wieku, kruchty zachodniej, witraża ,,Matka Boża Królowa Aniołów”, nagrobków arcybiskupa Ferdynanda Kickiego oraz Hieronima Sierakowskiego. 

Przy kościele pw. świętych Piotra i Pawła konserwacji zostaną poddane najcenniejsze elementy fasady, rzeźb oraz detalu architektonicznego.

katedrze ormiańskiej podjęte będą interwencyjne działania konserwatorskie przy mozaikach i malowidłach znajdujących się wokół mozaiki autorstwa Józefa Mehoffera.

Kamienicy Królewskiej (Pałacu Korniakta) zostaną przeprowadzone prace we wnętrzu sali reprezentacyjnej na pierwszym piętrze w oficynie.

Zobacz też relacje w: Kurier Galicyjski i Rzeczpospolita.


Prowadzone prace finansowane są ze środków Instytutu POLONIKA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. 

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA jest wyspecjalizowaną państwową instytucją kultury powołaną w 2017 r. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Instytut prowadzi projekty o charakterze konserwatorskim, naukowo-badawczym, edukacyjnym i popularyzatorskim. Dzięki nim zachowywane są materialne świadectwa naszych dziejów i przywracana jest pamięć o ważnych dla współczesnych Polaków osobach oraz istotnych faktach historycznych.