Wspomnienia Cioci Kot (Jadwigi Bernhardt) zostały nagrane przez Mateusza Dzieduszyckiego 4 grudnia 2019 roku podczas realizacji filmu dokumentalnego Pod platanem. Poniżej publikujemy ich spisaną wersję. ...

13 listopada 1944 roku Jan Dzieduszycki[1. Jan (1916-1995) był synem Wandy i Włodzimierza Dzieduszyckich.] został wywieziony w głąb Rosji. Został zatrzymany w domu podczas fali aresztowań, jakie przeprowadziło NKWD i UB w październiku 1944 roku na terenie województw lubelskiego, części ...