Skip to main content

Projekt został zrealizowany w oparciu o dokumentację fotograficzną sporządzoną do inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej, opracowanej przez P. P. Pracownię Konserwacji Zabytków o/Rzeszów. Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu.

Celem wystawy jest pokazanie losów zabytkowego Pałacu Dzieduszyckich na przełomie lat 70. i 80. XX w. Uzupełnieniem ekspozycji są starsze zdjęcia dokumentujące stan obiektu w roku 1938. Zwiedzając cały zespół pałacowo – parkowy, odwołując się jednocześnie do archiwalnych zdjęć z wystawy, mamy możliwość prześledzenia i porównania zmian jakie zachodziły w jego wyglądzie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.
 
Wystawa otwarta do czerwca 2013 r.

KATALOG  http://www.muzeum-jaroslaw.pl/zsin.php