Podkarpacka Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny

W dniach 30-31 marca 2015 roku w Łańcucie zainicjowano działalność Podkarpackiej Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny.

Posiedzenie Komitetu Sterującego Konferencji połączone było z wizytą w Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, gdzie gospodarzami spotkania byli: Jarosław Orłowski, dyrektor Muzeum w Jarosławiu oraz Wit Karol Wojtowicz, dyrektor Muzeum Zamek w Łańcucie. W spotkaniu uczestniczyli: sędzia Jerzy Stępień – Przewodniczący Konferencji MiST, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Michał Woźniak – dyrektor Muzeum w Bydgoszczy, wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu Narodowego ICOM, Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Waldemar Rataj – pełnomocnik ds. programowych dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Tomasz Wasielewski – sekretarz Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas. Zaproszeni goście, poprzez prezentacje oraz zwiedzanie, mogli poznać historię pałacu Dzieduszyckich. Jednak najważniejszym celem wizyty było sprawdzenie, jak w praktyce wygląda współpraca na płaszczyźnie muzeum – samorząd terytorialny. Powstanie tej placówki było możliwe dzięki unikalnemu porozumieniu pomiędzy obecnym właścicielem pałacu – gminą Zarzecze, Związkiem Rodowym Dzieduszyckich, Muzeum w Jarosławiu oraz Starostwem Powiatowym w Jarosławiu. Stało się to przykładem dobrych praktyk współpracy pomiędzy tymi instytucjami, co wielokrotnie było podkreślane podczas trwającej w Łańcucie głównej części Konferencji.

Konferencja Muzeum i Samorząd Terytorialny

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego