Skip to main content

W Łodzi zakończył obrady I Kongres Muzealników Polskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Rodowego Dzieduszyckich.

Kongres był wyrazem dojrzałości środowiska muzealniczego w Polsce i jego gotowości do zmierzenia się z wyzwaniami stawianymi muzeom przez współczesną rzeczywistość. 

Koncepcja Kongresu zrodziła się z potrzeby dialogu ze społeczeństwem oraz decydentami na temat roli i znaczenia muzeów w dzisiejszym świecie, ale także potrzeby i sposobów ich finansowania. Jego zadaniem było określenie kierunków oraz zasad rozwoju polskiego muzealnictwa. 

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu reprezentowali przedstawiciele Związku Rodowego Dzieduszyckich Herbu Sas – Krystyna Dzieduszycka-Rycerska i Tomasz Wasielewski.

I Kongres Muzealników Polskich

I Kongres Muzealników Polskich