Skip to main content

1 marca br. o godzinie 15.00 odbyła się XXXIV Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego, podczas której została podjęta przez aklamację uchwała w sprawie nadania śp. Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”.

„Nie zdążyliśmy za życia przyznać tego odznaczenia, ale śp. Izabela Dzieduszycka nie żyła dla zaszczytów.  Była patriotką, należała do Narodowych Sił Zbrojnych, a następnie do  Armii Krajowej. Była silnie związana z województwem podkarpackim, wywierała wpływ na wiele sfer życia – mówił podczas sesji marszałek Władysław Ortyl.

Dzięki zaangażowaniu Izabeli Dzieduszyckiej gmina Zarzecze, powiat Jarosławski i Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas powołali do życia Muzeum im. Dzieduszyckich, jako oddział Muzeum w Jarosławiu. Jednym z sygnatariuszy była właśnie Izabela Dzieduszycka, której motywacja i argumenty stały się udziałem pozostałych stron. Pani Dzieduszycka była pomysłodawczynią całego projektu, jego spiritus movens.

Wszelkie działania, otwartość i prospołeczna postawa, zasługują na ogromny szacunek i wdzięczność. Za tą działalność trzeba Ją docenić” – podkreślał marszałek Ortyl, prosząc radnych o przyjęcie uchwały.

Uchwała została przyjęta przez radnych w drodze aklamacji.

Trzeba było nadążyć za tymi kilometrami dobra, które ciocia Iza zaciągała i do których nas też zaciągała do czynienia dobra. Ciocia Iza zasłużyła swoim życiem na to odznaczenie, ale jesteśmy za nie oczywiście bardzo wdzięczni – powiedział Mateusz Dzieduszycki, który brał udział w zdalnej sesji sejmiku.

Chciałam w imieniu mojej rodziny bardzo serdecznie podziękować, po pierwsze marszałkowi za podjęcie inicjatywy w sprawie tego odznaczenia, kapitule odznaki, a także radnym za podjęcie tej uchwały. To, co zrobiła nasza mama nie byłoby możliwe bez wsparcia lokalnych władz. Mama nie działała dla zasług, ale byłaby dumna z tego wyjątkowego wyróżnienia – powiedziała Maria Dzieduszycka, córka zmarłej Izabeli Dzieduszyckiej, zapewniając, że jej dzieło będzie kontynuowane (cytaty za: podkarpackie.pl).

Zapraszamy do obejrzenia obrad Sejmiku Województwa online pod linkiem: https://www.podkarpackie.pl/index.php/wrota-podkarpackie/transmisja

Podziękowanie wygłoszone przez Marię Magdalenę Dzieduszycką za przyznanie Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego podczas sesji Sejmiku Województwa w dniu 1 marca 2021 roku:

Szanowni Państwo!

W imieniu naszej rodziny, moich sióstr Elżbiety Grocholskiej, Krystyny Dzieduszyckiej-Rycerskiej i własnym, chciałabym serdecznie podziękować Panu Marszałkowi Władysławowi Ortylowi za podjęcie inicjatywy przyznania naszej Świętej Pamięci Mamie Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego, Kapitule Odznaki, a Państwu Radnym Sejmiku Województwa za podjęcie stosownej uchwały.

Działalność naszej Mamy na terenie Podkarpacia – utworzenie i rozwój Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu, wspieranie rozwoju edukacji i kultury regionu – stanowi kontynuację najlepszych tradycji Rodu Dzieduszyckich i kontynuację bliskich relacji naszych przodków ze społecznością lokalną. To, co robiła nasza Mama, nie byłoby możliwe bez współpracy i wsparcia ze strony władz i społeczności regionu, szczególnie Gminy Zarzecze i powiatów Przeworskiego i Jarosławskiego.

Izabela Dzieduszycka byłaby dumna z tego wyjątkowego wyróżnienia, nie tylko dlatego, że jej praca została doceniona, ale także dlatego, że odzwierciedla ono przywiązanie i miłości do stron rodzinnych, którą przekazał jej nasz Ojciec Tadeusz Dzieduszycki.

My, jako rodzina i Związek Rodowy Dzieduszyckich, przyjmujemy przyznanie Izabeli Dzieduszyckiej Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego jako szczególną motywację do kontynuowania Jej dzieła.

Dziękuję Państwu za uwagę.

Maria Magdalena Dzieduszycka