Skip to main content

Zapraszamy na transmisję 10 września od godz. 9.00.

9.00-10.15 Powitanie gości przybyłych na uroczystość poświęconą Izabeli Dzieduszyckiej i na konferencję otwierającą obchody 200.rocznicy urodzin Włodzimierza Dzieduszyckiego oraz ceremonia przekazania pośmiertnie odznaki honorowej dla Izabeli Dzieduszyckiej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” na ręce rodziny

10.20–10.40 Pasje przyrodnicze rodziny Dzieduszyckich okiem historyka – prof. dr hab. Kazimierz Karolczak – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

10.45–11.05 Włodzimierz Dzieduszycki w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (1949 – lata 1960.) – prof. dr hab. Maciej Luniak i Dominika Mierzwa-Szymkowiak, Muzeum i Instytut Zoologii PAN

11.10–11.30 Wczoraj, dziś, jutro Muzeum Przyrodniczego we Lwowie – dr Taras Yanitsky – dyrektor Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

11.35–12.05 Zbiory ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie – dr Andriy Bokotey – Państwowe Muzeum Przyrodnicze NAN we Lwowie i Józef Hordowski – Arboretum i Zakład Fizjografii Bolestraszyce

12.05–12.25 Parki i ogrody wczoraj i dziś jako wyraz troski o przyrodędr hab. Narcyz Piórecki – dyrektor Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach

12.25–12.50 przerwa

12.50–13.10 Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii naturalnej – dr hab. Piotr Daszkiewicz – Instytut Historii Nauki PAN, Muséum national d’Histoire naturelle

13.15–13.45 Związki Dzieduszyckich z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem – dr Magdalena Kwiecińska – Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem

13.45–15.00 przerwa

15.00–15.20 Odpowiedzialne fotografowanie przyrody – Katarzyna Gubrynowicz – Związek Polskich Fotografów Przyrody

15.25–15.45 Dzieduszyccy i historia hodowli koni arabskich w Polsce – Krzysztof Czarnota – pisarz, trener i hodowca koni arabskich

15.50–17.00 Pytania uczestników konferencji do prelegentów