Skip to main content

Pomóżmy sfinansować wyżywienie uczniom z Ukrainy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, ponieważ wojna pozbawiła ich rodziców źródeł utrzymania, a ojcowie walczą z rosyjskim najeźdźcą!

Od trzech lat w Zespole Szkół im. Wincentego Witosa w Zarzeczu, oprócz uczniów z Polski, naukę pobierają również uczniowie pochodzenia ukraińskiego. Do początku marca 2022 roku rodzice pokrywali koszty kształcenia i wyżywienia swoich dzieci.

Wszystko zmieniła agresja rosyjska na Ukrainę.

Z powodu wybuchu wojny w Ukrainie rodzice nie są w stanie obecnie pokrywać kosztów ich utrzymania w Polsce, a szkoła nie posiada środków, które mogłyby zostać przeznaczone na opłacenie wyżywienia. Uczniowie nieodpłatnie korzystają ze szkolnego internatu. W pomoc zaangażowała się również nieoceniona społeczność szkolna i lokalna.

Każda, nawet niewielka wpłata jest ogromną pomocą!

Wielu z uczniów pochodzi z terenów bezpośrednio objętych działaniami wojennymi: wieś Pulmo (obwód wołyński), Odessa, Równe (obwód rówieński), wieś Łukwycia (obwód iwanofrankowski), Malyn (obwód żytomierski),  Czehryń (obwód czerkawski), Czernihów (obwód czernihowski), obwód sumski.

Dotychczas pomoc polskiego państwa nie objęła tej młodzieży, ponieważ formalnie nie są oni uchodźcami (znaleźli się w Polsce przed rosyjską inwazją na Ukrainę). Mamy nadzieję, że ten stan się zmieni. Uznaliśmy, że do tego czasu jest naszym moralnym obowiązkiem udzielić wsparcia tym uczniom w takim zakresie, jaki jest dla każdego z nas możliwy. W sumie w szkole jest dwadzieścioro uczniów potrzebujących wsparcia, ale dziesięcioro z nich jest utrzymywanych przez społeczność lokalną.
Wpłaty prosimy przelewać na konto ZRD:
Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas
ul. Czarnieckiego 11
01-548  Warszawa