W Łodzi zakończył obrady I Kongres Muzealników Polskich, w którym uczestniczyli przedstawiciele Związku Rodowego Dzieduszyckich. ...

W dniach 30-31 marca 2015 roku w Łańcucie zainicjowano działalność Podkarpackiej Konferencji Muzeum i Samorząd Terytorialny. ...

Projekt został zrealizowany w oparciu o dokumentację fotograficzną sporządzoną do inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej, opracowanej przez P. P. Pracownię Konserwacji Zabytków o/Rzeszów. Wykorzystane zdjęcia pochodzą ze zbiorów Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu. ...

Tekst: Tomasz Wasielewski W dniu 3 października 2012 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się spotkanie na temat strategii budowania partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju społecznej gospodarki rynkowej w powiecie Przeworskim w oparciu o bogate zasoby dziedzictwa kulturowego tego ...

16 marca 2012 w salach Muzeum Lubelskiego na Zamku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Tytusa Dzieduszyckiego – Sasa. ...

W dniu 23 września 2010 roku z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Dzieduszyckich w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyło się  spotkanie z wybitnym reżyserem Krzysztofem Zanussim. ...

W dniach 1-3 maja 2010 roku odbyła się wspaniała majówka w Zarzeczu, w której udział wzięła duża część rodziny i wielu naszych przyjaciół. ...

10 grudnia 2009 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się debata z udziałem prof. Kazimierza Karolczaka pt. Arystokracja galicyjska – pomiędzy interesem własnym a narodowym. ...

18 listopada 2009 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja pt.: Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej? ...

Celem spotkania była analiza możliwości powołania w pałacu w Zarzeczu polsko-ukraińskiego domu spotkań młodzieży. ...