„Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem” – otwarcie wystawy

16 marca 2012 w salach Muzeum Lubelskiego na Zamku odbyło się uroczyste otwarcie wystawy prac malarskich Tytusa Dzieduszyckiego – Sasa.

Organizatorami wystawy są: Muzeum Lubelskie w Lublinie oraz Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, a jej kuratorami są Dorota Kubacka oraz Piotr Majewski. Na ekspozycji znalazły się prace z archiwum żony artysty Barbary Dzieduszyckiej-Sas oraz córek, Doroty i Ewy. Jest to pierwsza monograficzna ekspozycja twórczości artysty. Wystawę można zwiedzać do 6 maja 2012 roku.

Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem