Ksiądz Stefan Wyszyński w Zarzeczu

Ks. Stefan Wyszyński ukrywał się w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu od 23 kwietnia do 5 czerwca 1942 roku. 20 sierpnia tamtego roku pobłogosławił w miejscowym kościele związek małżeński Marii z Brzozowskich i Jana Dzieduszyckich1.

O pobycie przyszłego Prymasa u Wandy i Włodzimierza Dzieduszyckich opowiadają świadkowie tamtych wydarzeń: Jadwiga Bernhardt, Katarzyna Herbert, Anna Dzieduszycka-Machnik i Agnieszka Morawska2.

  1. Jan był synem Wandy (1890-1978) i Włodzimierza (1885-1971) Dzieduszyckich, którzy mieli trzynaścioro dzieci: Tadeusza (1913–1997), Annę (1914–2008; po mężu Szeptycka), Jana (1916–1995), Eustachego (1917–1997), Andrzeja (1919–1932), Krzysztofa (1922–1935), Marię (1923–2014), Elżbietę (1925–2003; po mężu Karska), Teresę (1927–2017), Jadwigę (1928; po mężu Bernhardt), Katarzynę (1929; po mężu Herbert), Pawła (1931–1987) i Tytusa (1934–1973).
  2. Anna (ur. 1925) i Agnieszka (ur. 1931) to córki młodszego brata Włodzimierza – Stanisława (1888-1960)