Ksiądz Stefan Wyszyński w Zarzeczu

Ks. Stefan Wyszyński ukrywał się w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu od 23 kwietnia do 5 czerwca 1942 roku. 20 sierpnia tego roku pobłogosławił w miejscowym kościele związek małżeński Marii z Brzozowskich i Jana Dzieduszyckich. O pobycie przyszłego Prymasa u Wandy i Włodzimierza Dzieduszyckich opowiadają świadkowie tamtych wydarzeń: Jadwiga Bernhardt, Katarzyna Herbert, Anna Dzieduszycka- Machnik i Agnieszka Morawska.