Skip to main content

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie zachowało się 15 nagrobków, w których spoczywają członkowie rodziny Dzieduszyckich. W przeważającej części są one trudne do znalezienia z powodu nieczytelnych napisów albo zasłonięcia przez rośliny. Na początku tego roku rozpoczęliśmy konserwację wybranych dwóch nagrobków,  które zostały już pięknie odnowione przez zespół konserwatorski Anny Kudzi ze środków MKiDN. Niestety wiele nagrobków nie dotrwało do dzisiejszych czasów, wśród nich kaplica, która została zbombardowana podczas drugiej wojny światowej i obecnie możemy oglądać tylko poważnie zagrożone degradacją jej fundamenty, położone przy jednej z głównych alei cmentarza. Poniżej znajduje się mapa Cmentarza Łyczakowskiego z zaznaczonymi nagrobkami oraz lista pochowanych w nich osób.

Plan Cmentarza Łyczakowskiego z naniesionymi nagrobkami rodziny Dzieduszyckich (czerwone cyfry); autor Maciej Zdziech


LISTA NAGROBKÓW RODZINY DZIEDUSZYCKICH NA CMENTARZU ŁYCZAKOWSKIM WE LWOWIE: 

1. Z figurą Matki Boskiej (kw. 5) – po renowacji w 2020 r.

Ludwika z Potockich Dzieduszycka (1789-1874) – żona Jana Karola (1774-1856), syna Dominika Herakliusza (1727-1804)

Jan Dzieduszycki (1815-1889) – syn Ludwiki z Potockich i Jana Karola

Felicja z Dzieduszyckich Dzieduszycka (1816-1899) – żona Jana

Adam Dzieduszycki (1848-1892) – syn Jana i Felicji

Marian Józef Dzieduszycki (1853-1917) – syn Jana i Felicji

Feliks Dzieduszycki (1844-1897) – syn Jana i Felicji

ks. Aleksander Dzieduszycki (1808-1851) – syn Ludwiki i Jana Karola

Maria Julia Dzieduszycka (zm. 27.03.1880)

Edward (1817-1872) – syn Jana i Felicji.

2. Z Krzyżem i koroną cierniową (kw. 68) – po renowacji w 2020 r.

Edward Julian (1818-1880) – syn Ludwika Benedykta (1778-1851), wnuk Waleriana i Józefy z Ponińskich, prawnuk Tadeusza Gerwazego (1724-1777)

Leon Edward (1858-1896) – syn Edwarda Juliana

Edward Maria (1896-1928) – syn Leona Edwarda.

3. Z krzyżem i krucyfiksem (kw. 2)

Edmund Dzieduszycki (1811-1853) – syn Stanisława Kostki (1776-1841), wnuk Waleriana (1754-1832), prawnuk Tadeusza Gerwazego (1724-1777)

4. Obelisk Anastazji z Mierów Dzieduszyckiej (kw. 10)

Anastazja z Mierów Dzieduszycka (1781-1845) – żona Wawrzyńca Dzieduszyckiego (1772-1836), syna Tadeusza Gerwazego (1724-1777)

5. Kaplica Dunin-Borkowskich (kw. 62)

Seweryna Dzieduszycka (1852-24.01.1924)córka Aleksandra Stanisława Dzieduszyckiego (1813-1879) i Domiceli z Pietruskich (1815-1886), wnuczka Stanisława Kostki (1776-1841), prawnuczka Waleriana (1754-1832), praprawnuczka Tadeusza Gerwazego (1724-1777); żona Wojciecha Dzieduszyckiego (1848-1909) – syna Władysława (1821-1866) i Antoniny z Mazarakich (1820-1880), wnuka Kajetana Jana (1772-1842) i Florentyny z Dunin-Borkowskich(1801-1821), prawnuka Dominika Herakliusza (1727-1804).

6. Grobowiec z krzyżem (kw. 45)

Michał Dzieduszycki (1889-1918) – syn Mateusza Michała (1851-1902) i Julii ze Skrzyńskich (1855-1911), wnuk Edwarda (1818-1880) i Józefy z Łosiów, linia Tadeusza Gerwazego (1724-1777). Kawaler, bezdzietny.

7. Płyta granitowa (kw. 13)

 

Kazimierz Adam Dzieduszycki ‭(1812-1885) – syn Andrzeja Seweryna (1756-1831), wnuk Dominika Herakliusza (1727-1804)‬

Róża z Boguszewicz-Matkowskich Dzieduszycka (ur.1810) – żona Kazimierza Adama.

8. Płyta granitowa (kw. 13)

Adam (1838-1862) – syn Kazimierza Adama i Róży, prawnuk Dominika Herakliusza (1727-1804)

Stanisław Kos (1837-1881) – syn Kazimierza Adama i Róży, prawnuk Dominika Herakliusza (1727-1804).

9. Z krzyżem i tkaniną (kw. 13)

Anna z Głowackich Dzieduszycka (1769-1862) – druga żona Waleriana (1754-1832; ślub 1796), mieli córkę Emilię;

10. Zburzona kaplica – kw. 73.

Maurycy Dzieduszycki (1813–1877) – syn Ludwika Benedykta (1778-1851) i Domiceli z Bielskich (1793-1851), wnuk Waleriana (1754- 1832) i Józefy z Ponińskich (1738-1796), prawnuk Tadeusza Gerwazego (1724-1777) i Salomei z Trembińskich (1718-1787); miał dwie żony: Karolinę Zagórską (1818-1855) i Natalię Rudnicką (1825-1900)

Melania z Szeliskich Dzieduszycka (1846-1881) – żona Augusta Piusa ‭(1844-1922), syna Maurycego i Karoliny z Zagórskich (1818-1855)

Natalia z Rudnickich Dzieduszycka (1825-1900) – druga żona Maurycego (ślub 09.09.1855)

Tomasz Dzieduszycki (‭1854-1907‬) syn Maurycego i Karoliny z Zagórskich (1818-1855)

Anna Dzieduszycka (1859-1917) córka Włodzimierza (1825-1899) i Alfonsyny z Miączyńskich (1836-1919), żona Tadeusza Dzieduszyckiego(1841-1918), syna Kazimierza (1812-1885) i Róży, umarła we Lwowie, została pochowana w kaplicy, a później przeniesiona do kaplicy w Zarzeczu

Ludwik Wodzicki (zm.1917)

Jerzy (18851922) – syn Marii Z Jaruntowskich (1866-1950) i Klemensa (1856–1923), syna Maurycego (1813–1877) i Natalii z Rudnickich (1825–1900), mąż Felicji Marii z Serwatowskich (1888-1981)

Franciszek (1913–1825) – syn Jerzego i Felicji Marii z Serwatowskich (1888–1981)

Anna Natalia z Dzieduszyckich Wolańska (1860-1944) – córka Maurycego (1813-1877) i Natalii z Rudnickich (1825-1900), żona Władysława Krzysztofa Wolańskiego (1837-1891)

Maria Prospera z Jaruntowskich Dzieduszycka (1866-1950) – żona Klemensa (1856-1923), syna Maurycego i Natalii z Rudnickich.

11. Nagrobek Mazarakich (kw. 72) z sygnaturą L. Schimser 

Klaudia z Mazarakich Dzieduszycka (1815–1880) – żona Kajetana Jana (1772–-1842), syna Dominika Herakliusza (1727–1804)

Elżbieta Skibniewska (1870–1915) – wnuczka siostry Klaudii Antoniny (1820–1880) i Władysława (1821–1866), syna Kajetana Jana.

12. Nagrobek Jabłonowskich (kw. 57)

Maria z Dzieduszyckich Jabłonowska (1842-1880) – córka Aleksandra (prawnuk Tadeusza Gerwazego) i Domiceli z Pietruskich, żona Antoniego Jabłonowskiego; na grobie jest data 1840-1880; w księgach widnieje też Izydor Dzieduszycki (1840-1888), brat Marii.

13. Nagrobek Smarzewskich (kw. 72)

Maria Dzieduszycka zmarła w wieku 14 miesięcy (1911- 29.04.1912), jedyna córka Teodozji ze Smarzewskich i Józefa Dzieduszyckiego, syna Edwarda Juliana (1818-1880) i Józefy z Łosiów (1828-1878), wnuka Ludwika Benedykta (1778-1851), prawnuka Waleriana i Józefy z Ponińskich, praprawnuka Tadeusza Gerwazego (1724-1777);

14. Płyta z wyrytym krzyżem (kw. 72)

Aleksander Stanisław (20.07.1837-07.09.1905) był synem Edmunda (1811–1853; pochowany na CŁ w kw. 2) i Tali z Niezabitowskich (1811–1855), wnukiem Stanisława Kostki (1776–1841), prawnukiem Waleriana (1754-1832) i praprawnukiem Tadeusza Gerwazego (1724–1777). Mąż Karoliny Weryho Darowskiej.

Karolina z Weryho Darowskich Dzieduszycka (1852-1931) – żona Aleksandra Stanisława, córka matki Marceliny Darowskiej (1827-1911).

15. Nagrobek na Cmentarzu Obrońców Lwowa – Orląt Lwowskich (kw. 1, m. 5)

Teodozja ze Smarzewskich Dzieduszycka (1882-1919) – żona Józefa Dzieduszyckiego, syna Edwarda Juliana (1818-1880) i Józefy z Łosiów (1828-1878), wnuka Ludwika Benedykta (1778–1851), prawnuka Waleriana 1754–1832) i Józefy z Ponińskich (1738-1796), praprawnuka Tadeusza Gerwazego (1724–1777).


Projekt renowacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.