Strona internetowa o Tytusie Dzieduszyckim

Ukazała się strona internetowa o Tytusie Dzieduszyckim tytusdzieduszycki.pl (1934-1973), prezentująca sylwetkę i dorobek artysty, który – jak możemy na niej przeczytać – uprawiał rysunek i malarstwo, tworzył asamblaże oraz obiekty kinetyczne, był projektantem przedmiotów użytkowych oraz zajmował się wystrojem wnętrz i architekturą.

Strona główna o Tytusie Dzieduszyckim

Jego aktywność artystyczna rozwijała się intensywnie, ale dość krótko – od lat 50. do wczesnych lat 70. XX wieku, najpierw w Polsce, w kręgu lubelskiej grupy „Zamek”, a potem (po 1959 roku) we Francji. Po przedwczesnej śmierci artysty jego twórczość przez długi czas pozostawała niemal zupełnie zapomniana. Dopiero w 2008 roku, w związku z pracami badawczymi nad historią grupy „Zamek”, historycy sztuki z Lublina dotarli do rodziny artysty w Paryżu i podjęli inicjatywę opracowania jego spuścizny. W ślad za tym w 2012 roku Muzeum Lubelskie w Lublinie (obecnie Muzeum Narodowe) we współpracy z Lubelskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych przygotowało pierwszą wystawę monograficzną prac Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa. Jej trzonem były nigdy nie prezentowane wcześniej w kraju i uznawane dotąd za zaginione obiekty i rysunki pochodzące z lat 60. XX wieku, kiedy Dzieduszycki przebywał na emigracji w Paryżu. Sprowadzenie prac artysty do Polski było pierwszym krokiem w kierunku zrekonstruowania poszczególnych etapów twórczości artysty i dopisania jej do powojennej historii sztuki  – czytamy na stronie głównej www.tytusdzieduszycki.pl

Tytus Dzieduszycki, Szkic do asamblażu, lata 60. XX wieku (fot. Piotr Maciuk) za: www.tytusdzieduszycki.pl

Większy wybór prac artysty można obejrzeć na wystawie stałej w Muzeum Narodowym w Lublinie, której otwarcie miało miejsce 6 marca 2021 roku. Niestety, z powodu obostrzeń epidemiologicznych, uroczyste otwarcie ekspozycji nie mogło się odbyć.

Zapraszamy do lektury artykułów o Tytusie na naszej stronie internetowej:

Wystawa prac Tytusa Dzieduszyckiego-Sas w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu

Asamblaże Tytusa Dzieduszyckiego-Sasa po raz pierwszy w Warszawie

Tytus Dzieduszycki-Sas (1934-1973). Pomiędzy Lublinem a Paryżem” – otwarcie wystawy