Referaty wygłoszone na konferencji “Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich”

Zapraszamy do lektury referatów, które zostały wygłoszone na konferencji “Wokół przyrodniczych pasji Dzieduszyckich” 10 września 2021 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Pasje przyrodnicze rodziny Dzieduszyckich okiem historyka 

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Włodzimierz Dzieduszycki w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN (1949 – lata 1960.) 

Prof. dr hab. Maciej Luniak i Dominika Mierzwa-Szymkowiak z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN

Wczoraj, dziś, jutro Muzeum Przyrodniczego we Lwowie 

Dr Taras Yanitsky – dyrektor Państwowego Muzeum Przyrodniczego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie

Zbiory ornitologiczne w Muzeum Przyrodniczym we Lwowie 

Dr hab. Andriy Bokotey z Państwowego Muzeum Przyrodniczego NAN we Lwowie

 Józef Hordowski z Arboretum i Zakładu Fizjografii Bolestraszyce

 Muzeum im. Dzieduszyckich a idea narodowego muzeum historii naturalnej 

Dr hab. Piotr Daszkiewicz z Instytutu Historii Nauki PAN i Muséum national d’Histoire naturelle

 Związki Dzieduszyckich z Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem 

Dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

 Fundusz Alfonsyny Dzieduszyckiej na zakupy etnograficznych okazów do Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem 

Dr Magdalena Kwiecińska z Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem

 Dzieduszyccy i historia hodowli koni arabskich w Polsce 

Krzysztof Czarnota – pisarz, trener i hodowca koni arabskich

Dostępne jest również nagranie wideo z konferencji TUTAJ


Organizatorami wydarzenia byli:

Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas

Gmina Zarzecze

Muzeum w Jarosławiu Kamienica Orsettich

Partnerzy:

Fundacja Trzy Trąby

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

Polskie Towarzystwo Leśne

Starostwo Przeworskie

Starostwo Jarosławskie

Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu

Centrum Kultury w Zarzeczu