Wykłady wygłoszone podczas sesji naukowej w Zarzeczu 26 października 2021 roku

Zapraszamy do wysłuchania wykładów wygłoszonych podczas uroczystości dziękczynienia za beatyfikację ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Prof. Kazimierz Karolczak – Relacje Kardynała Wyszyńskiego z Rodziną Dzieduszyckich

Dr Krzysztof Majkowski – “Musicie mieć w sobie coś z orłów…” Stefan Kardynał Wyszyński i młodzież

Zdjęcia: Jerzy Duszko