Skip to main content

Konferencja odbyła się w Zarzeczu w dniach 27-29 października 2008 roku. 

Konferencja poświęcona została podsumowaniu kolejnego roku działalności Forum Edukatorów, a  jej motywem przewodnim było „Poszukiwanie tożsamości edukacji muzealnej”. W ramach obrad poruszone zostały kwestie miejsca Muzeum w procesie edukacyjnym oraz najnowsze trendy i metody wykorzystywane przez muzea w działalności edukacyjnej (e-learning, Internet, systemy audioprzewodnickie itd). Podczas konferencji przeprowadzona została również dyskusja na temat potrzeby stworzenia raportu o stanie edukacji muzealnej oraz o sposobach i możliwościach jego wykonania.