Skip to main content

18 listopada 2009 rokupałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja pt.: Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej?

Organizatorami konferencji byli Wiesław Kubicki- wójt gminy Zarzecze, Waldemar Rataj-prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono oraz Izabela Dzieduszycka, Przewodnicząca Związku Rodowego Dzieduszyckich.

Celem konferencji było omówienie sposobu funkcjonowania przyszłej Konwencji Podkarpackiej Pro Publico Bono, będącej stałym porozumieniem władz samorządowych i organizacji obywatelskich. Zawiązanie Konwencji służyć ma rozwiązywaniu najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych oraz wypracowywaniu spójnej strategii rozwoju lokalnego i regionalnego w oparciu o zasady Karty Solidarności. Należy podkreślić, że to na Podkarpaciu w styczniu b.r. rozpoczęliśmy prace, które doprowadziły do zawiązania Konwencji Krajowej Pro Publico Bono. Bogata tradycja przedsiębiorczości społecznej tego regionu oraz odpowiedzialne zaangażowanie wielu podmiotów obywatelskich (świadczy o tym fakt, że wśród Laureatów Nagrody Pro Publico bono jest bardzo dużo organizacji z Podkarpacia), to naturalne przesłanki, by w tym środowisku podjąć zadanie tworzenia ruchu na rzecz społecznej gospodarki rynkowej.

Program konferencji:

  • Przywitanie uczestników, Wiesław Kubicki, Wójt Gminy Zarzecze

  • wykład Włodzimierz Dzieduszycki – prekursor twórczej przedsiębiorczości, Izabela Dzieduszycka

  • wykład Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, Tomasz Sadowski,

  • Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania, Andrzej Madej, Centrum im. Mirosława Dzielskiego

  • wykład Realizacja zasady społecznej gospodarki rynkowej w polityce regionalnej, na przykładzie województwa podkarpackiego, Zygmunt Cholewiński, marszałek województwa podkarpackiego

  • Potrzeba tworzenia ruchu na rzecz społecznej gospodarki rynkowej, Waldemar Rataj, prezes Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej Pro Publico Bono

  • Sesja panelowa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych województwa, powiatów i gmin oraz reprezentantów podkarpackich organizacji obywatelskich

  • Podsumowanie