Skip to main content

Konferencja odbędzie się w salach dobrzyckiego pałacu i będzie dotyczyć zagadnień związanych z historią polskiego ziemiaństwa.

Gościem honorowym konferencji będzie Izabela Dzieduszycka.

Organizatorzy zapraszają na dwa dni wykładów i dyskusji:
6 września w czwartek –
Rozwój inteligencji a etos ziemiańskiej społeczności
7 września w piątek –
Kolekcjonerzy i artyści w ziemiańskich dworach

Więcej informacji oraz karta zgłoszeniowa

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zachęcamy do wysłania wypełnionej karty zgłoszeniowej już dziś!

Kinga Jaroszewska
Animator Kultury
Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy
tel. 62 74 13 039 wew. 22
533 190 789