Izabela Dzieduszycka gościem honorowym na konferencji w Dobrzycy

6-7 września 2018 roku w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy odbyła się konferencja naukowa, na której gościem honorowym była Izabela Dzieduszycka.


Była to już kolejna  edycja konferencji naukowych organizowanych przez to muzeum.

Galeria zdjęć z konferencji

Pierwszy dzień konferencji-6 września-rozpoczął referat wstępny prof. dr. hab. Antoniego Z. Kamińskiego z Instytutu Nauk Politycznych PAN, po którym zaprezentowany został dokument filmowy ukazujący drogę życiową Gościa Honorowego konferencji – Izabeli Marii z Bojanowskich Dzieduszyckiej, zasłużonej działaczki społecznej i założycielki Stowarzyszenia Przymierze Rodzin. Druga część sesji poświęcona była rozważaniom na temat genezy polskiej inteligencji i jej relacji z warstwą ziemiańską. Referaty wygłoszone przez prof. dr. hab. Jarosława Kitę z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, dr. Marię Korybut-Marciniak z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz dr hab. Andrzeja Z. Przegalińskiego z Instytutu Historii Uniwersytetu Lubelskiego dały początek interesującej dyskusji rozpoczętej głosem prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
Drugiego dnia konferencji-7 września-dyskutowano o kolekcjonerstwie i amatorskiej działalności artystycznej ziemian i ziemianek. Obrady otwierał referat prof. dr. hab. Tadeusza Epszteina, omawiający kwestię problemów badawczych dotyczących kolekcji artystycznych gromadzonych kiedyś w domach ziemiańskich – w interesującej dyskusji na ten temat, rozpoczętej wystąpieniem dr. Agnieszki Łuczak, głos zabrało również wielu innych uczestników konferencji. Dalsze referaty, na ciekawych, a często mało znanych przykładach uzdolnionych malarsko przedstawicieli środowiska ziemiańskiego, omawiały zagadnienie amatorskiej twórczości artystycznej w dworach i pałacach, której poświęcona jest również prezentowana obecnie w dobrzyckim pałacu wystawa czasowa. Prof. dr hab. Jarosław Kita omawiał powyższe zagadnienie na przykładzie wybranych ziemianek z Królestwa Polskiego. Adam Paczuski z toruńskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa zwrócił uwagę na ciekawą, a niemal zupełnie nieznaną twórczość Czesława Moniuszki – ojca sławnego kompozytora i autora interesujących rysunków z kampanii 1812 r. Kolejne wystąpienia – Ewy Siejkowska-Askutji, Agnieszki Salamon-Radeckiej i Jarosława Mulczyńskiego z Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Jacka Malkowskiego z Ostrowa Wlkp. – poświęcone były często zapomnianej obecnie twórczości niektórych ziemian wielkopolskich – znanego bardziej jako społecznik Seweryna Mielżyńskiego, jednego z pionierów polskiej grafiki artystycznej – Jana Kazimierza Mycielskiego z Wydaw, Stanisława Szembeka z Wysocka Wielkiego oraz Dory Mukułowskiej. Całość uzupełniło wystąpienie długoletniego badacza dziejów dobrzyckiej rezydencji Kazimierza Balcera, poświęcone działalności kolekcjonerskiej i artystycznej przedstawicieli rodów Turnów i Czarneckich.

Podobnie jak w latach poprzednich, także i tym razem konferencja spotkała się z szerokim odzewem wśród przedstawicieli środowiska ziemiańskiego oraz ośrodków naukowych z całego kraju.

Materiał z konferencji publikujemy dzięki uprzejmości Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.