Zaproszenie na konferencję

Fundacja im. Zofii i Jana Włodków i IPN Oddział w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie zapraszają na konferencję Prof. Jan Zdzisław Włodek (1885-1940) w 80. rocznicę śmierci, która odbędzie się w dniu 19. lutego 2020 r. w Collegium Godlewskiego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21, sala A, II p., początek o godz. 9.30. 

Zaproszenie na konferencję

Postać prof. Jana Z. Włodka Patrona Fundacji zostanie przedstawiona w kontekście jego działalności publicznej i dyplomatycznej, osiągnięć naukowych oraz relacji rodzinnych. Do wygłoszenia wystąpień zostali zaproszeni prelegenci z różnych ośrodków m.in. Uniwersytetu Rolniczego, IPN, Instytutu Studiów Politycznych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Program konferencji:

9.30–9.50 – otwarcie konferencji
prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sady (rektor UR)
Rafał Slaski (prezes Zarządu Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)
dr hab. Filip Musiał, prof. AIK (dyrektor Oddziału IPN w Krakowie)
Część I
9.50–11.10 – prowadzenie: dr hab. Marian Wolski, prof. UPJPII
(przewodniczący Rady Fundacji im. Zofii i Jana Włodków)
dr Bartłomiej Drzewiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) – 
Wykształcenie, patriotyzm i służba publiczna zapisane w genach – pochodzenie rodzinne Jana Z. Włodka
dr Anna Bujko (Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie) – 
Życiorys Jana Z. Włodka w optyce jego księgozbioru (lata studenckie)
prof. dr hab. Ryszard Żelichowski (Instytut Studiów Politycznych PAN) – 
Jan Z. Włodek dyplomata
Andrzej Rybicki (Muzeum Fotografii w Krakowie) – 
Z uniwersyteckiej katedry do Legionów Polskich w towarzystwie fotograficznej kamery
Przerwa – 11.10–11.30
Część II
11.30–12.30 – prowadzenie: dr Cecylia Kuta (IPN Kraków)
prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie) – 
Prof. Jan Z. Włodek – naukowiec i rolnik praktyk
dr Marcin Chorązki (IPN Kraków) – 
Jan Z. Włodek – służba w imię ziemiańskiego etosu
dr Anna Czocher (IPN Kraków) – 
„Aktion gegen Universitäts-Professoren” – przedwczesny kres życia prof. Jana Z. Włodka
12.30–13.00 – dyskusja

Wydarzenia towarzyszące 18 lutego 2020 r.:

Dwór rodziny Włodków w Dąbrowicy

godz. 16.30 – złożenie kwiatów pod pomnikiem prof. Jana Z. Włodka
Kościół parafialny w Niegowici
godz. 17.00 – Msza św. w intencji śp. prof. Jana Zdzisława Włodka w 80. rocznicę śmierci i śp. prof. Zofii Albiny Włodek w 2. rocznicę śmierci.
Po Mszy św. nastąpi złożenie kwiatów na grobie śp. prof. Jana Z. Włodka na cmentarzu parafialnym w Niegowici.