Rozpoczęliśmy prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim

Stowarzyszenie Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas rozpoczęło właśnie prace konserwatorskie nagrobków rodziny Dzieduszyckich na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Zespół polsko-ukraińskich konserwatorów w składzie Maks Taranow, Artur Garmider i Oleksij Abramov pod kierownictwem Anny Kudzi dzielnie walczy z pogodą, a prace toczą się już pełną parą.
Pierwszym poddawanym przez nas pracom konserwatorskim jest nagrobek znajdujący się w piątej kwaterze, w którym pochowanych jest ośmiu przodków rodu Dzieduszyckich: Ludwika z Potockich Dzieduszycka (zm. 1874), Jan (zm. 1889), Felicja z Dzieduszyckich Dzieduszycka (zm. 1899), Adam Dzieduszycki (zm. 1892), Marian Józef Dzieduszycki (zm. 1917), Feliks Dzieduszycki (zm. 1897), ks. Aleksander Dzieduszycki (zm. 1851) i Maria Julia Dzieduszycka (zm. 1880).
Nagrobek wieńczy figura Matki Boskiej wykonana z wapienia. Zespół konserwatorów oczyszcza obiekt z nawarstwień atmosferycznych i mikrobiologicznych, wykuwa wtórny cement i zaprawę, demontuje marmurowe tablice z inskrypcjami, które będą złocone oraz demontuje zniszczone ogrodzenie nagrobka.
Zapraszamy do naszej galerii.
Prace konserwatorskie na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie

Projekt renowacji dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.