Odszedł śp. Wojciech Marek Dzieduszycki

27 listopada 2020 roku w Poznaniu zmarł śp. Wojciech Marek Dzieduszycki urodzony 18 czerwca 1946 roku w Warszawie, syn Wojciecha Marii Dzieduszyckiego (1909-2000) i Teofili Gawlik, wnuk Aleksandra Dzieduszyckiego (1874-1949) i Marii z Ciechanowskich.

Po studiach na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1965-1970) podjął pracę w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN. W 1977 roku obronił pracę doktorską pt. Wczesnośredniowieczna ceramika kruszwicka na tle rozwoju ceramiki wczesnopolskiej, a w 1996 roku rozprawę  habilitacyjną pt. Kruszce w systemach wartości i wymiany społeczeństwa Polski średniowiecznej. Pracował w poznańskim oddziale Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz w Instytucie Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Był członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich i honorowym obywatelem Kruszwicy. Razem z żoną Bożeną dokonał wiele dla poznania początków Państwa Polskiego i całego wczesnego średniowiecza. Był ojcem Wojciecha Macieja (1977-2015).

 

Śp. Wojciech Dzieduszycki (po prawej); foto za: mojakruszwica.pl

Niech odpoczywa w pokoju.