Skip to main content

22 czerwca mija 197 rocznica urodzin Włodzimierza Dzieduszyckiego i z tej okazji zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z renowacji przewodnika po Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, który pt. Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie, Dział I Zoologiczny, Odział Zwierząt Kręgowych, II, Ptaki ukazał się we wrześniu 1880 roku z okazji otwarcia tej – pierwszej tego typu na ziemiach polskich – placówki dla publiczności.

Państwowe Muzeum Przyrodnicze NAN Ukrainy we Lwowie; foto: Mateusz Dzieduszycki

Pięćdziesięciopięcioletni wówczas Włodzimierz Dzieduszycki, założyciel Muzeum, zadedykował swoje dzieło rodzicom, których inspirującą rolę podkreślał wielokrotnie kilku miejscach tej publikacji:

„Pamięci Pauliny z hr. Działyńskich hr. Dzieduszyckiej i Józefa hr. Dzieduszyckiego najdroższych rodziców pracę całego życia poświęca Włodzimierz Dzieduszycki”.

muzeum-imienia-dzieduszyckich-we-lwowie-dzial-i-zoologiczny-oddzial-zwierzat

Muzeum mieściło się w zakupionej w 1868 roku kamienicy przy ulicy Teatralnej 18 i w owym 1880 roku, w czasie pobytu cesarza Franciszka Józefa I we Lwowie, Włodzimierz Dzieduszycki podarował swe dzieło na użytek krajowi, czyli Galicji. Zbiór ornitologiczny mieścił się wówczas w 18 oszklonych drewnianych szafach i obejmował 286 gatunków, w tym 1459 okazów, w większości zebranych przez samego właściciela i przez niego opisanych.

Ornitolog z zamiłowania i muzealnik z poczucia obowiązku wobec społeczeństwa marzył, żeby jego dzieło trwało po „wsze czasy”. Dlatego w roku 1893 zabezpieczył jego podstawy materialne poprzez połączenie z ordynacją poturzycko-zarzecką. W dokumentach zapisano, że „muzeum powinno być porządnie utrzymywane, uzupełniane i odpowiednio pomnażane, i w kilku dniach tygodnia dozwolony być ma publiczności bezpłatny wstęp do niego”. (Dziennik Ustaw Państwa, R. 1894).

Ukazała się również niemiecka wersja przewodnika pt. Grfl. Dzieduszyckisches Museum in Lemberg-Vogel I. Abteilung, Zoologie, Wirbelthiere, II Vogel.

Muzeum Przyrodnicze przetrwało wszelkie trudności i dzisiaj znakomicie funkcjonuje w tym samym miejscu pod nazwą Państwowe Muzeum Przyrodnicze Narodowe Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie.

Renowację książki dla Związku Rodowego Dzieduszyckich herbu Sas przeprowadza konserwator ze Lwowa Uliana Romaniv, której w tym miejscu serdecznie dziękujemy za jej wspaniałą pracę.