10 grudnia 2009 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie odbyła się debata z udziałem prof. Kazimierza Karolczaka pt. Arystokracja galicyjska – pomiędzy interesem własnym a narodowym. ...

18 listopada 2009 roku w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu odbyła się konferencja pt.: Solidarność w życiu wspólnot lokalnych. Jak tworzyć strategie na rzecz społecznej gospodarki rynkowej? ...

Celem spotkania była analiza możliwości powołania w pałacu w Zarzeczu polsko-ukraińskiego domu spotkań młodzieży. ...

Konferencja odbyła się w Zarzeczu w dniach 27-29 października 2008 roku.  ...

Dnia 18 czerwca 2008 roku w Zarzeczu zostało podpisane porozumienie o wzajemnej współpracy w zakresie kultury i edukacji pomiędzy Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu a Muzeum Pałac w Wilanowie. ...

Dnia 23 lutego 2007 roku zostało powołane do życia Muzeum Dzieduszyckich oraz Dom Spotkań Międzynarodowych i Krajowych w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu. ...

Dobryś jest z rodu więc dodaj Twoje Do tej puścizny Naddziadów Znaj Służbę ojców i wielkie stroje Ducha i pilnuj ich śladów.. Wincenty Pol Tym cytatem Muzeum w Lublinie Oddział Dworek Wincentego Pola oraz Lwowska Galeria Obrazów zapraszali na otwarcie ...