Eklezjastes z Biblioteki Poturzyckiej

Po 500 latach zostało odnalezione dzieło Eklezjastes króla Salomona napisane po łacinie i wydane w 1522 roku1. Jest to najstarsze ze znanych obecnie drukowane wydanie księgi biblijnej. Dlaczego piszemy o tym znalezisku na naszej stronie? Otóż unikatowy egzemplarz Eklezjastesa w tłumaczeniu na język polski, przechowywany obecnie w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, był odnaleziony i kupiony przez Włodzimierza Dzieduszyckiego w 1858 roku do odziedziczonej po ojcu Józefie  Biblioteki Poturzyckiej2.

Czytaj dalej Eklezjastes z Biblioteki Poturzyckiej

  1. Biały kruk odkryty po 500 latach, Rp.pl z 26-04-2020
  2.  Biblioteka Poturzycka została stworzona przez Józefa Dzieduszyckiego (1772-1847). Wspaniały zbiór zawierał oprócz współczesnej literatury także pergaminy, rękopi­sy, rzadkie druki i zespół ikonograficzny. Kolekcję Józefa przyjęło się nazywać Biblioteką Poturzycką od nazwy majątku, w którym stale mieszkał jej twórca. W Poturzycy wzrastał jedyny syn Józefa, Wło­dzimierz (1825-1899), zarażony od najmłodszych lat bakcylem kolekcjonerstwa. Po śmierci ojca Włodzimierz zarządzał całym majątkiem i w 1857 r. zdecydo­wał się przenieść zbiory poturzyckie do Lwowa, gdzie zostały umieszczone na ulicy Teatralnej 18 w jednym budynku z Muzeum im. Dzieduszyckich.

Włodzimierz Dzieduszycki – twórca kolekcji oologicznej

W 2018 roku ukazał się piękny album Gniazda i lęgi ptaków Polski. Blaszkodziobe. Kaczkowate (II cz.)  autorstwa Józefa Hordowskiego, który na okładce zamieścił portret i życiorys Włodzimierza Dzieduszyckiego, jako jednego z twórców kolekcji oologicznych.

Włodzimierz Dzieduszycki posiadał gruntowną wiedzę z dziedziny ornitologii, a w założonym przez siebie Muzeum Przyrodniczym we Lwowie zgromadził zbiór ornitologiczny, który liczył prawie 2300 okazów i obejmował 295 gatunków  (!) reprezentujących prawie kompletną ornitofaunę Galicji oraz bogatą kolekcję oologiczną.

Czytaj dalej Włodzimierz Dzieduszycki – twórca kolekcji oologicznej