Już 13 września zapraszamy do Jarosławia, a 14 września do Rzeszowa na spektakl Prorok. Historia o Prymasie niezłomnym. Z kamerą zajrzeliśmy za kulisy…   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ...

Prymas Wyszyński  przebywał w pałacu w Zarzeczu na zaproszenie Wandy i Włodzimierza Dzieduszyckich od 23 kwietnia do 5 czerwca 1942 roku. Podawanym oficjalnie powodem wizyty księdza profesora była potrzeba głoszenia rekolekcji, z których oddzielnie skorzystała młodzież z pałacu i okolicznych miejscowości, a ...

Ks. Stefan Wyszyński ukrywał się w pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu od 23 kwietnia do 5 czerwca 1942 roku. 20 sierpnia tamtego roku pobłogosławił w miejscowym kościele związek małżeński Marii z Brzozowskich i Jana Dzieduszyckich1. O pobycie przyszłego Prymasa u Wandy ...

Dlaczego „Prorok”? Związek Rodowy Dzieduszyckich herbu Sas przygotował niezwykły projekt, którym chcemy uczcić naszego wielkiego Rodaka i Kapłana Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Powstał on z myślą o zaprezentowaniu go publiczności w roku beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Przeszkody spowodowane epidemią koronawirusa spowodowały ...